Pristup informacijama

Home »  Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Poslove službenika za informiranje obavlja Lidija Pravdica.

Kontakti za pristup informacijama:
051 281211
e-mail: lidija.pravdica@ri.t-com.hr
Adresa: Faranski progon 12
Kraljevica, 51262

Zahtjev za pristup informacijama

_____________________________________________________________________________________

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019 – 31. prosinac 2019.

Vrtić 2019-12

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes