O NAMA

Home »  O NAMA

Naziv ustanove:            Dječji vrtić «OREPČIĆI» Kraljevica

OSNIVAČ:                     Grad Kraljevica (od 01. 09. 1999. godine)

Adresa:                          Faranski progon 12 ,  51262 KRALJEVICA

Telefon :                        051/ 28 12 11   051/ 28 31 58

Mobitel:                         091/ 281 211 3

Fax:                                 051/ 28 31 59

E – mail:                        vrtic.orepcici@gmail.com

Web stranica:              www.vrtic-orepcici.hr

 

Ravnateljica:                       Adela Karlovčan

Mob:                                      091 / 281 211 3

Rad sa strankama: svakodnevno

 

Zdravstvena voditeljica:     Maja Tićak

Rad sa strankama:               po dogovoru

 

Psihologinja:            Helena Žagar

Rad sa strankama:
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK – 9:00 – 14:00
Mogući su i dogovori van navedenog vremena, ovisno o Vašim mogućnostima i potrebama.

Mob: 099 355 8593
E-mail: dvorepcici.psiholog@gmail.com

 

 

Upravno vijeće:     
Matea Dundović, predsjednica

Marijana Anić, zamjenica predsjednice

Iva Fabris Jokić

Dunja Nikolić Kučan, predstavnik roditelja

Marina Šanko-Brletić, predstavnik odgojiteljskog vijeća

 

maps

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes