Kontakt i lokacija

Home »  Kontakt i lokacija

Naziv ustanove:

Dječji vrtić «OREPČIĆI» Kraljevica

Osnivač:

Grad Kraljevica (od 01. 09. 1999. godine)

Adresa:        

Faranski progon 12,  51262 KRALJEVICA

Telefon :        

051/ 28 12 11

051/ 28 31 58

Mobitel:    

091/ 281 211 3

Fax:    

051/ 28 31 59

E – mail:    

vrtic.orepcici@gmail.com

Web stranica:              

www.vrtic-orepcici.hr

 

Ravnateljica:

Adela Karlovčan

Mob:        

091 / 281 211 3

Rad sa strankama:

svakodnevno

 

Zdravstvena voditeljica:

Maja Tićak

Rad sa strankama: 

po dogovoru

 

Psihologinja:

Helena Žagar

Rad sa strankama:
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK – 9:00 – 14:00
Mogući su i dogovori van navedenog vremena, ovisno o Vašim mogućnostima i potrebama.

Mob:

099 355 8593

E-mail:

dvorepcici.psiholog@gmail.com

 

 

Upravno vijeće:     
Matea Dundović, predsjednica

Marijana Anić, zamjenica predsjednice

Iva Fabris Jokić

Dunja Nikolić Kučan, predstavnik roditelja

Dijana Šimunić Vrcan, predstavnik odgojiteljskog vijeća

 

maps

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes