JAVNI POZIV ZA UPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

DV „Orepčići“

Faranski progon 12

Kraljevica, 51262

Javni poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj godini 2019./2020.godini

– za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja –

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću „ Orepčići“ će se zaprimati od 07. siječnja 2020. do 17. siječnja 2020. u vremenu od 8:00 do 17:00.

Za program predškole je potrebno prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

Dokumenti potrebni za upis :

1. Popunjeni obrazac prijave,

2. Popunjeni upitnik za roditelje djece polaznika predškole,

3. Preslika izvatka iz matice rođenih ili preslika rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),

4. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,

5. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju).

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače i trajat će do 31. svibnja, 2020. godine.

DV „Orepčići“

Faranski progon 12

Kraljevica 51262

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( „ Narodne novine“ broj 107/14) podnosim:

PRIJAVU

ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

Ime i prezime djeteta:_______________________________ OIB:______________________

Datum rođenja:___________________________ Mjesto rođenja:______________________

Adresa stanovanja:_____________________________ telefon:________________________

Ime oca:__________________, zaposlen u: _______________________________________

na poslovima/ stručna sprema:____________________________ telefon:________________

ime majke:__________________, zaposlena u:_____________________________________

na poslovima/ stručna sprema:__________________________ telefon:__________________

Prijavi je potrebno priložiti:

1. Popunjeni upitnik za roditelje djece polaznika predškole,

2. Preslika izvatka iz matice rođenih ili preslika rodnog lista djeteta ( neovisno o datum izdavanja),

3. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,

4. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju ( za dijete s teškoćama u razvoju).

U Kraljevici,_____________________2020.

Roditelj/staratelj:

DV „Orepčići“

Faranski progon 12

Kraljevica 51262

UPITNIK ZA RODITELJE DJECE POLAZNIKA PREDŠKOLE

1. Ime i prezime djeteta________________________ Datum rođenja____________________

2. Je li dijete do sada bilo obuhvaćeno nekim od oblika organiziranog programa ranog odgoja?

Tko je do sada čuvao dijete?

___________________________________________________________________________

3. Kako se dijete prilagođava na novu sredinu i nove ljude?

___________________________________________________________________________

4. Je li dijete na nešto alergično? ( hrana, lijekovi, pelud …)

___________________________________________________________________________

5. Ima li dijete neku kroničnu bolest ili bilo kakvih zdravstvenih poteškoća? Je li bilo hospitalizirano i zbog čega?

_____________________________________________________________________

6. Pedijatar Vašeg djeteta je:________________________________________________

7. Ima li dijete izraženo neko specifično ponašanje?

___________________________________________________________________________

8. Ima li dijete bilo kakvih teškoća?_________________________________________________

9. Što očekujete od programa Predškole?

__________________________________________________________________________

10. Navedite u čemu je Vaše dijete uspješno?_________________________________________

11. Ima li još nešto za što mislite da bi odgajatelji trebali znati o Vašem djetetu?__________________________________________________________________

12. U koju školu će se dijete upisati_______________________________________________

Potpis roditelja ili staratelja:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes